Giới thiệu

TUE MINH SOLUTIONS CO.,LTD.
Head office: 44 Do Quang, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.  

TEL/FAX     : +84-8-5 402 7531

rausachbonmua.vn

Director: Duong Tien Lam

@2015 WWW.RAUSACHBONMUA.VN
Chúng tôi là công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các giải pháp nông nghiệp Xanh - Sạch - An toàn.